Nové víkendové kurzy o svědomí v Kuksu

Připravila jsem pro vás cyklus sedmi víkendových kurzů o svědomí, které se budou konat v malebném prostředí hospitálu Kuks, který je často označován za perlu českého baroka.

Lokalitu Kuksu (okres Trutnov) jsem vybrala zcela záměrně. Hlavním tématem těchto kurzů totiž budou neřesti a ctnosti a právě v Kuksu se nachází světově jedinečné Lapidárium, ve kterém jsou rozmístěny Braunovy sochy Ctností a Neřestí.

A proč tak netradiční místo? Proč právě ctnosti a neřesti?
Protože je načase, aby lidé pochopili nesmírný význam, vliv a dopady ctností a neřestí:

  • na naše nitro: “jak se máme”
  • a zároveň na naše tělo: „jak nám je“
  • a zároveň na náš materiální svět: “jak se nám daří”.

Tím, jak se k ctnostem a neřestem stavíme, si sami rozhodujeme, zda budeme mít čisté svědomí, či nikoli. Míra čistoty našeho svědomí, ať si to připustíme či nikoli, ať chceme či nechceme, se podepisuje na našem celkovém rozpoložení, a to jak psychickém, tak i fyzickém, a rovněž podmiňuje naši přítomnost a budoucnost.

Jedině čisté svědomí může vytvořit světlou budoucnost, která nebolí, kde je člověk zdravým a nic ho netíží.

Dokud nebudeme mít čisté svědomí, dokud budeme setrvávat ve svých neřestech, do té doby se odsuzujeme na živoření v zacyklených životech, plných tisíce odstínů temnoty a šedi, bolestí, nemocí a tíhy.

Je na čase začít vědomě ovlivňovat své životy tak, abychom odbouráním neřestí v dané oblasti dosáhli čistého svědomí. Výsledek se nepochybně dostaví, protože čistou přítomností si tvoříme svojí světlou budoucnost.

Podrobnosti o kurzech o svědomí v Kuksu

Fotografie – zdroj: www.kuks.cz