Nový cyklus víkendových kurzů „Jak se stát ryze dobrým člověkem“

Dobro, aby bylo ryzím, musí být přiměřené. Přehnané či nedostatečné dobro už není dobrem, ale zlem.

Lidi na tomto světě lze v zásadě rozdělit do tří skupin – na lidi zlé, dobré a ryze dobré.

Zlí lidé jsou lidé, kteří dají hlavně na své ego. Kvůli tomu se pak většinou chovají zle a podle toho se jim pak i daří (v tomto případě spíš nedaří). Dříve či později je totiž čeká zlý osud, zlá budoucnost – jako důsledek toho, že nedávají na své svědomí.

Dobří lidé jsou lidé, kteří jasně nerozeznávají mezi egem a svědomím a kteří jsou přesvědčeni, že dávají na své svědomí, ale přitom dávají na své ego. Ani oni se nechovají opravdu dobře, a proto se jim nedaří ani ryze dobře, ale ani zle. Bohužel ani je nečeká opravdu dobrá budoucnost – nezaslouží si ji, protože nedávají pouze na své svědomí.

Ryze dobří lidé jsou lidé, kteří rozeznávají mezi egem a svědomím. I oni dají na své ego, ale pouze tehdy, pokud je v souladu se svědomím. Proto se chovají ryze dobře a proto se jim daří opravdu dobře. A jedině tyto lidi čeká dobrý osud, opravdu dobrá budoucnost – zaslouží si ji.

Tak toto jsou zjednodušené teoretické poučky. Ale jaká je vlastně praxe, jak to vypadá v každodenním světě?
Často se setkávám s lidmi, kteří se považují za dobré lidi a nesouhlasně kroutí hlavou nad tím, co se jim v životě děje, že je to tak vůči nim nespravedlivé, vždyť oni se přece chovají skutečně dobře. Přitom vůbec nevidí, že se tak vůbec nechovají.
Jsem svědkem toho, jak dobří lidé v každodenním životě velmi často tápou v tom, jak by se v dané chvíli zachoval dobrý člověk a co by udělal ryze dobrý člověk.
Pravidelně si mi lidé svěřují, že mají zmatek v tom, zda ten „vnitřní hlásek“, který jim říká, jak se mají zachovat, je jejich ego či jejich svědomí, zda ho mají poslechnout či nikoli…

Otázek okolo ryzího chování zachytávám tolik, že jsem se rozhodla připravit nový cyklus víkendových kurzů s názvem „Jak se stát ryze dobrým člověkem“, který by měl přinést odpovědi na tyto otázky.

Cílem tohoto cyklu není udělat z člověka toho nejlepšího supermana, ale ryze dobrého člověka. To „stačí“ pro to, aby měl člověk čistý štít, čisté svědomí a žil opravdu dobře.

Bližší informace o cyklu kurzů o ryze dobrém člověku