Osobní koučink

Poskytuji koučink v duchu filozofie:

Chceš-li hladového JEDNORÁZOVĚ nasytit, chyť mu rybu.
Chceš-li takového člověka zbavit hladu TRVALE,
 nechytej mu ryby, ale nauč ho ryby chytat. Tím mu dáváš možnost být trvale sytým.

Chceš-li NA CHVÍLI pomoct bezradnému člověku, který se kvůli něčemu trápí:

 • dej mu panáka
 • prášek na spaní
 • hormon štěstí
 • naveď ho na pěstování kultu těla
 • nabídni mu náhražky v podobě okázalých věcí
 • utvrď ho v setrvání v povrchních vztazích, nebo ho naveď na paralelní vztahy
 • vštěp mu, že nejlepší životní cíl je: „mít klid a nic neřešit“
 • neřeš příčiny a původ jeho stresu či problému, ale naveď ho na jejich vybíjení adrenalinovými či agresivními činnostmi, či aktivní nesprávnou činností sexuálních pudů
 • naveď na vydělání „balíku peněz“
 • zaměř ho na kariérní růst, upevňuj jeho falešné sebevědomí
 • utvrzuj ho ve zlozvycích, že to je normální a že na něco se umřít musí
 • udělej ho závislým na neřestech s poznámkou, že to je normální a že nikdo není dokonalý, a že když tím nikomu neubližuje, tak je to v pořádku
 • dej mu zelenou k přehlížení a neřešení nefér věcí, „vždyť jsme jenom lidi“, tak není co řešit a nazývej to jako přínosnou vlastnost „toleranci“
 • mazej mu med kolem pusy o tom, jak je jedinečný a že všechny chyby, co dělá, jsou v pořádku
 • naveď ho, že se má mít bezpodmínečně rád i s chybami, kterými se vůbec nemusí zabývat a ani je nemusí napravit
 • dávej mu dočasně fungující rady či návody
 • nabízej mu obecná a řešení bez pochopení a uchopení příčin problému a bez vnímání souvislostí s děním v něm i kolem něj
 • udržuj ho v bezmoci, že sám proti svým zásadním životním problémům nemá šanci zvítězit, ale má se s nimi naučit žít
 • přesvědč ho, že mít život v nepořádku je normální a v pohodě, že to mají všichni a že tudíž nic nemá řešit
 • přesvědč ho, že žádný člověk nemá a ani nemůže mít život v 100% pořádku, a že jakýkoli pokus si dát život alespoň v něčem do pořádku je zbytečný a je ztrátou času.

Chceš-li NATRVALO pomoct bezradnému člověku, který se kvůli něčemu trápí:

 • nedávej mu žádné náhražky
 • nepodsouvej mu falešné hodnoty ani pěstování povrchních či paralelních vztahů
 • naveď ho, že není dobré předstírat, ani si namlouvat, že mít život v nepořádku je normální a v pohodě
 • neveď s ním plané řeči,
 ale naveď ho, aby si uvědomil, v čem a proč nemá život v pořádku, a taktéž jak by si přál dát život do pořádku
 • naveď ho, aby uvědomil, jaký život chce doopravdy žít a aby si uvědomil a pochopil skutečné a prvotní důvody a příčiny proč tak nežije
 • vyveď ho z bezmoci, nauč ho, jak zapojit svůj potencionál, kterým může zdolat vše, co mu je postaveno do cesty, pokud ho použije férově a přiměřeně
 • naveď ho, jak si umět poradit sám trvale – jak si dát svůj život v jím zvolené oblasti do pořádku trvale, nejen na chvíli
 • naveď ho, že není důležité, co člověk udělal ve svém životě špatně, ale že je důležité, jak se k tomu, co udělal špatně, postaví – že se musí postavit čelem a férově (důležité je navést ho, co to „být fér“ skutečně znamená)
 • naveď ho, že i když se někdy něco nepovede uvést do správné roviny, nebo dovést do jím zvoleného cíle, je daleko více důležité a určující, zda člověk sám za sebe udělal maximum správného, aby věci dal do správné roviny, či kýženého cíle, i když výsledek se třeba nedostaví
 • člověk nemá měřit úspěch pouze podle měřítka ostatních, zda dosáhl úspěšně vytyčeného cíle (výsledku).
  Má považovat za úspěch už to, že sice cíle, či výsledku nedosáhl v očích ostatních,
  ale sám za sebe udělal vše, co je přiměřené a fér, a víc už v dané věci nemohl udělat, protože už by to bylo nefér. Nemá lpět na tom, zda ostatních jeho úsilí vidí či ocení. Nejdůležitější je jeho vnitřní pocit a ne to, zda vyhověl ostatním. Slovy zpěváka s pseudonymem Xindl X: „Raději být ostatním pro smích, než sám sobě k pláči…“
 • naveď ho na to, že je velký rozdíl žít s pocitem „nemám život v pořádku vůbec, a ani o to neusiluji“, nebo žít s pocitem „sice nemám život v pořádku, ale alespoň pracuji na tom, si v určité oblasti dát život do pořádku“
 • naveď ho, že si lze dát úspěšně postupně do pořádku celý svůj život (ale trvá to obvykle celý život, což je taky dobře, protože by se člověk nudil, kdyby to stihl dříve☺).

Život se dává do trvalého pořádku poznáním tří věcí:

 1. poznáním PŘÍČIN a DŮVODŮ nepořádku: pokud se člověk naučí rozeznávat a řešit skutečné, konkrétní a původní příčiny a důvody nepořádku v různých oblastech svého života, udělá první krok, aby svůj život v určité oblasti dal do pořádku Tyto příčiny má hledat v nynějším životě a zcela jistě ne v tzv. minulých životech, ani v životech či v existenci druhých lidí.
 2. poznáním svého POTENCIÁLU: člověk má možnost, právo, ale i povinnost, si trvale udělat postupně pořádek ve svém životě, a to vše bez cizí pomoci, pouze objevením a použitím svého potencionálu: jeho vnitřních sil, dovedností, schopností a vlastností.
 3. propojením SOUVISLOSTÍ: pokud člověk umí najít a propojit souvislosti mezi příčinami nepořádku a svým potenciálem, naučí se být samostatným. Propojením souvislostí navíc člověk najde tu správnou míru použití potencionálu na konkrétní příčinu nepořádku.

Cíle mého koučinku

Moje role, coby kouče, je navést koučovaného na KONKRÉTNÍ PŘÍČINY A DŮVODY nepořádku v určité oblasti jeho života a navést ho na objevení a využití svého konkrétního POTENCIONÁLU.

V neposlední řadě moje role je navést koučovaného na rozeznání přímých SOUVISLOSTÍ mezi příčinami nepořádku a nevyužíváním svého konkrétního potencionálu.

Cena a místo konzultací

Můj honorář je 5 000 Kč vč. DPH / 55 minut.

Platba kartou není možná.

Koučink poskytuji na adrese Sportovní 10, Praha 10 – Vršovice.

Po předchozí domluvě je možné konzultace také uskutečnit i on-line, telefonicky, či dle domluvy jinou formou.

Objednání

Kdo chce absolvovat Návrat k ideální váze, mne může kontaktovat jak telefonicky na telefonní číslo: +420 777 887 166, nebo i e-mailem: katka@kunova.cz.